logo

Cenník

Euro Ceny v uvedenom CENNÍKU majú informatívny charakter.
Na konkrétnej výške cien za poskytované služby sa dohodneme individuálne, po vzájomnej konzultácii s klientom alebo Vám vypracujeme KALKULÁCIU CIEN na Vami požadované služby.

Všetkým novým klientom, s uzatvorenou zmluvou aspoň na 12 mesiacov, poskytujeme ZĽAVY (podľa rozsahu požadovaných prác a počtu dokladov).

Zobraziť cenník »

Cenník platný od 1.1.2010


I. - ÚČTOVNÍCTVO

Položka Popis položky Jednoduché účtovníctvo
(cena v €/položku)
Podvojné účtovníctvo
(cena v €/položku)
1. účtovné položky0,60 – 0,900,80 - 1
2. administratívne práce pri vedení účtovníctva8.30 € / hod.11,62 € / hod.
3. prípravné účtovné práce (prvotná evidencia)8 - 10 € / hod.10 - 12 € / hod.
4. evidencia investičného majetkudohodou (minimálne 10% z mesačného paušálu)
5. skladová evidenciadohodou (minimálne 0,33€ / 1 pohyb na skladovej karte)
6. evidencia pohľadávok a záväzkov0,33€ / 1 zápis v knihe pohľadávok, záväzkov
7.evidencia jázd10,00 € / 1 mesiac a 1 auto
8.vyúčtovanie pracovnej cesty - tuzemsko4,98 - 6,64 € / 1 cesta
9.vyúčtovanie pracovnej cesty - zahraničie8,00 - 9,50 € / 1 cesta
10.vyhotovenie faktúry 1,20 € / 1 faktúra
11.spracovanie interných smerníc50,00 € / balík
12.daňové priznanie k DPH 16,60 € / mesiac
13.účtovná závierka, prílohy, daňové priznanie170 - 498,00 € / DP
14.zastupovanie klienta16,60 - 20,00 € / hod.
15.ekonomické, účtovné poradenstvo16,60 - 40,00 € / hod.
16.založenie obchodnej spoločnosti390 € balík

II. - MZDY, PERSONALISTIKA

Položka Popis prác Jednotka Cena v €
1.vyhotovenie pracovnej zmluvy, dohody (konzultácia k pracovnej zmluve, dohode)1 zamestnanec10,00
2.vyhotovenie dohody o hmotnej zodpovednosti1 zamestnanec8,00
3.prihlášky, zmeny a odhlášky zamestnancov do poisťovní (SP, ZP)1 zamestnanec / 1 mesiac8,30
4.spracovanie mzdy za zamestnanca - PP1 zamestnanec / 1 mesiac10 - 12
5.spracovanie mzdy za zamestnanca – dohody 1 zamestnanec / 1 mesiac8,30
6.personálne poradenstvo, spracovanie výstupných dokladov pre zamestnancovhod.16,60
7.výkazy do poisťovní – cez EZU1 mesiac10,00
8.ročné spracovanie dane z príjmu zamestnanca, potvrdenia1 zamestnanec / 1 mesiac8,00
9.ročné zúčtovanie zdravotného poistenia1 zamestnanec15,00
10.zastupovanie na kontroláchkaždá začatá hodina16,60