logo

Profil

Účtovnícke služby, mzdy, podnikateľské a ekonomické poradenstvo poskytujeme od r. 1995 a opierame sa o bohaté skúsenosti z dlhoročnej praxe.
Priebežným štúdiom zmien zákonov dopĺňame odbornosť a spôsobilosť poskytovať kvalitné služby a pomoc podnikateľským subjektom v účtovníctve, personalistike, mzdách, daňovom a ekonomickom poradenstve.

Od r. 2007 sme svoju pôsobnosť rozšírili o ekonomickú kanceláriu v Bratislave, kde poskytujeme svoje služby.
Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., všetkých daňových a sociálnych zákonov a ich sústavných novelizácií.
Pri svojej práci sa riadime Etickým kódexom Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov.

Bratislava Topoľčany
Kancelária Bratislava Kancelária Topoľčany